Näin Rohkea markkinointivalmennus toimii

 

Alku-kartoitus

Kaikki alkaa alkukartoituksesta, joka pitää sisällään puhelun (tai tapaamisen) ja ennakkokysymykset, joiden avulla kartoitetaan brändin eri puolia ja suuntaa, johon sitä halutaan kehittää.

‘lkukartoituksen aikana käyn myös läpi yrityksesi sisältöjen ja markkinoinnin nykytilanteen ja analysoin, mikä toimii ja miten asioita pitäisi kehittää.


Suunnittelu-työpaja

Valmennuskokonaisuudesta riippuen työpajoja on 1–6. Jokaiselle valitaan oma teema tilanteen ja tarpeen mukaan – minä valmistelen aiheet ja työpajan, sinun pitää vain osallistua!

Esimerkiksi tällaisia aiheita olemme asiakkaideni kanssa käsitelleet työpajoissa: brändi ja erottuminen, kohderyhmät, tuotteistaminen ja hinnoittelu, markkinointisuunnitelma, Instagram-tekeminen.


Kehitys-ehdotukset

Jokaisen suunnittelutyöpajan pohjalta laadin muistiinpanot sekä konkreettiset kehitysehdotukset, joiden avulla brändiä ja markkinointia lähdetään kehittämään.

Joskus työpajan lopputulos voi olla markkinointisuunnitelma tai sisältöohjeistus, joskus muistiinpanoja, jotka kiteyttävät sen, mitä palaverissa käytiin läpi.


Jatkuva tuki ja seuranta

Jatkuva tuki on tärkeä osa jokaista valmennusta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olen käytettävissäsi koko valmennuksen ajan sähköpostin päässä. Voit siis kysyä mielipidettäni vaikka nettisivuihin tai sopivien Instagram-filtereiden valintaan koska tahansa valmennuksen aikana.

Seuranta puolestaan on sitä, että analysoin koko valmennuksen ajan, kuinka markkinointi ja sisällöt kehittyvät - ja tarjoan taas uusia ideoita, tukea ja ehdotuksia markkinoinnin kehittämiseen.